Rugāju novadā attīstās sociālās izglītības iespējas

Rugāju novada Eglaines pamatskolā attīsta sociālās izglītības iespējas. Daļa skolēnu, kuriem tā nepieciešama, ir iekļauti klasēs un mācības apgūst kopā ar vienaudžiem. Bet ar tiem, kuriem diagnozes smagākas, strādā speciālie pedagogi un asistenti. Nesen Izglītības ministrijā izskanēja ideja, ka speciālās programmas turpmāk būtu jāīsteno atsevišķās mācību iestādēs. Rugāju novada pedagogi un bērnu vecāki kategoriski iebilst pret šo ieceri. Viņuprāt, sociālās izglītības iespējas lauku reģionos ir svarīgi saglabāt un pilnveidot. Turpina Latgales reģionālā TV.

Komentāri

Kategorijas