Piejūras internātpamatskolu aizstās ar bērnudārzu

Piejūras internātpamatskolas savulaik topošo pavāra palīgu mācību virtuves jau rekonstruētas, un tagad tajās pirmās zinības apgūst pirmsskolas vecuma bērni. Nākamo divu gadu laikā, ieguldot ēkas rekonstrukcijā ap pusotra miljona eiro, skolas vietā tikšot izveidotas vienpadsmit bērnudārza grupas. Pārveidojot skolu par bērnudārzu, tiktu likvidēta ap divsimt bērnu garā rinda uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, taču vecāku aptauja liecina, ka tikai puse būtu gatava vest mazuļus uz piecus kilometrus attālo dārziņu. Turpina TV Spektrs.

Komentāri

Kategorijas