Tautas deja iemūžināta videoklipā

Tautas deju kolektīvs «Zalktis» ir izveidojuši vienu no pirmajiem deju videoklipiem latviešu tautas deju kultūras vēsturē. Dejas «Es nemiršu šai zemē» autore ir Zalkša dibinātāja un vadītāja, kā arī vairāku deju svētku lieluzvedumu virsvadītāja Arta Melnalksne, kura uz savu entuziastisko kolektīvu tagad noraugās jau no citas saules. Video pieejams tīmeklī un var lepoties ar lielu skatītāju skaitu. Ar celmlaužiem tautas deju videoversiju veidošanā tikās Madara Rudzīte.