eCall sistēma varētu samazināt glābšanas dienestu reaģēšanas laiku

Eiropas Komisijas aprēķini liecina, ka eCall sistēma palīdzētu izglābt līdz pat 2500 cilvēkiem gadā, kas šobrīd nav iespējams pārāk ilga glābšanas dienestu reaģēšanas laika dēļ.Ieviešot eCall sistēmu, Latvijai jārēķinās ar apjomīgām investīcijām infrastruktūrā un glābšanas dienestu, kā arī mobilo sakaru sniedzēju tehnoloģijās, tāpēc prognozēt precīzu eCall projekta pilnīgas realizācijas termiņu vēl nevar.
Komentāri

Kategorijas