Gulbenieši nespēj cīnīties ar plūdiem

Šovasar biežās un stiprās lietavas raizes darījušas gan laukos, gan pilsētās. Gulbenē vairākkārt applūduši dzīvojamo namu pagalmi. Iedzīvotāji nav mierā ar to, ka ūdens no pagalmiem neaiztek un vietām pat tek atpakaļ, nonākot iedzīvotāju koptajos mazdārziņos. Par to, ka notekgrāvji un caurtekas nav sakoptas, iedzīvotāji vaino pašvaldību. No Gulbenes – Vidzemes TV.

Komentāri

Kategorijas