Sēlijas kongresa galvenais temats – izaugsme

Ap simt dalībnieku no Sēlijas novadu pašvaldībām, kas pašlaik atrodas Zemgales un Latgales plānošanas reģionos, šodien piedalījās 8. Sēlijas kongresā.
Galvenā uzmanība tajā bija veltīta ekonomiskās izaugsmes meklējumiem, un tika pārrunāti arī izglītības un veselības aprūpes jautājumi. Kongresā pieņemtajā rezolūcijā Ministru kabinets un Saeima atkārtoti tika aicināti izveidot Sēlijas plānošanas reģionu. Plašāk – TV Spektrs.

Komentāri

Kategorijas