Valsts valodas diena Ā.Alunāna muzejā

Šodien aprit 184. gadskārta, kopš dzimis publicists, valodnieks un latviešu literārās valodas pamatlicējs Juris Alunāns. Atzīmējot viņa ieguldījumu latviešu valodas attīstībā, kopš 2012. gada viņa dzimšanas dienā – 13. maijā tiek rīkota Valsts valodas diena.
Ādolfa Alunāna muzejā šodien skolēni mēģināja radīt jaunvārdus un papildināt savu vārdu krājumu ar senvārdiem. Vairāk – TV Spektrs.

Komentāri

Kategorijas