Secinājumi pēc sešgadnieku apmācības aprobācijas

Sešgadīgs bērns grib mācīties, un viņš spēj lasīt un rakstīt, ja vien to pareizi iemāca. Sešgadīgs bērns ir labs skolēns, tikai tam piemērotā vidē ar atbilstīgām - rotaļu metodēm. Tie ir galvenie secinājumi, kas izdarīti pēc gadu ilgas pirmskolas programmas izmēģināšanas. Speciālisti uz tās ieviešanu raugās cerīgi, taču ar nosacījumiem: jākoriģē saturs, jāprecizē metodiskie materiāli un jāturpina izglītot skolotāji.
Komentāri

Kategorijas