Diskutē par iespēju Saeimā iesniegt sabiedrības priekšlikumus

Cik atvērtai jābūt Saeimai? Nevalstiskā sektora pārstāvji un politiķi par šo jautājumu joprojām nav vienisprātis. Ne reizi vien norādīts, ka Latvijas sabiedrība pārāk kūtri iesaistās politiskajos procesos, bet tad, kad cilvēki beidzot ir sasparojušies un gatavi to darīt, apņēmība atduras pret Jēkaba ielas nama augsto sienu. Vai sabiedrības pārstāvis, par kura rosinātu likumdošanas iniciatīvu parakstījušies 10-mit tūkstoši cilvēku, ir tiesīgs teikt īsu uzrunu no Saeimas tribīnes - arī par to šodien parlamentā raisījās karstas diskusijas.
Komentāri

Kategorijas