Par Kozuļa saistību ar balsu pirkšanu netiešas liecības

To, kāds būs spriedums par Andri Kozuli, daudzi gaidīja īpaši, jo viņš ir vistiešākā saikne ar politiķi, kura labā pirktas balsis, – Dzintaru Zaķi. Viņus vieno kopīgs vaļasprieks – makšķerēšana, un ir pamats domāt, ka labās attiecības veicinājušas arī Kozuļa biznesu, ļaujot nodrošināt dolomīta šķembas valsts realizētajiem autoceļu būves projektiem. Kas deva pamatu runāt par to, ka Kozulis ir iespējamais balsu pirkšanas organizētājs, stāsta Liene Barisa-Sermule.