Par novadu reformu Tukuma pusē

Teritoriālajā reformā viens no variantiem paredz kādreizējo Tukuma rajona teritoriju sadalīt Kandavas un Tukuma novados, kas gan neliecina par vēlmi veidot līdzvērtīgas pašvaldības – tā secina pašvaldības. Turklāt tik lielā teritorijā kā Tukuma novads, kam paredzēts pievienot arī Engures un Jaunpils novadu, apgrūtināta var kļūt iedzīvotāju iesaistīšanās būtisku lēmumu pieņemšanā. Turpina TV Spektrs.

Komentāri

Kategorijas