Burtniekos sakopj baronu dzimtas kapus

Mēs lepojamies ar savu skaisto Burtnieku muižas parku, ar senajām ēkām, taču tā visa veidotājus jutāmies mazliet aizmirsuši. Tā atzīst burtniecieši, kas rosināja sakopt baronu Šrēderu dzimtas atdusas vietu Burtnieku kapsētā. Rudenīgā talkā tika sakārtotas kapu vietas, notīrīti senie pieminekļi, izveidoti jauni apstādījumi un Burtniekos stāsta, ka padomā ir vēl vairākas aktivitātes muižas piemiņai.

Komentāri

Kategorijas