Rudīte Losāne: Vēlamies kalpot atbilstoši savam aicinājumam

27. septembra raidījuma «Saknes debesīs» videostāstā - Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāne, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības vadītāja un dzejniece Rudīte Losāne, kura par nesavtīgu un pašaizliedzīgu ieguldījumu ieslodzīto resocializācijas procesa īstenošanā Latvijā apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeni.

Rudīte Losāne: «Latvijā ir iesīkstējusi pārliecība, ka sieviete nevar kalpot garīgā amatā - tā vēl ir tikai atsevišķās postpadomju zemēs, jo visā Eiropā tas vairs nav jautājums. Nenoliedzami, tā ir diskriminācija. Tas ir jāatzīst. Es gribētu, lai mani līdzvērtīgi pieņem, lai mani līdzvērtīgi uzklausa, lai saruna būtu līdzvērtīga. Ja runāju no mācītājas de facto pozīcijā, attieksme ir diezgan noraidoša. Tā ir pieklājīga, bet noraidoša.»

«Mēs redzam, ka ģimene tiek uzturēta un kopta, kad ir vīrieša un sievietes vienotība. Un tāpat ir baznīcā. Man ir metaforisks skats uz to - baznīca bez sievietes līdztiesīgas kalpošanas līdzās vīrietiem ir kā putns ar vienu spārnu. Mēs zinām, ja putns grib pacelties no ligzdas, viņam vajag divus spārnus, ar kuriem uzsākt lidojumu. Ja baznīcai ir viens spārns, nevar būt augšāmcelšanās, var riņķot tikai ap savu ligzdu.»

«Luteriskajā baznīcā ir stipras un izglītotas sievietes, viņas grib kalpot atbilstoši savam aicinājumam un savām dāvanām. Ir jārada vide, lai mēs varam brīvi izteikties, lai parādās dažādi viedokļi. Jo arī Bībelē ir teikts, draudzē var būt dažādi viedokļi, lai izkristalizētos ticībā stiprie. Es domāju, ka tas tikai ļaus baznīcai attīstīties un būt ļoti stiprai.»

Komentāri

Kategorijas