Vērtē Vecpiebalgas novada bāriņtiesas darbu

Vairākkārt konstatējusi nepilnības Vecpiebalgas novada bāriņtiesas darbā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija lūgusi pašvaldību izvērtēt bāriņtiesas vadītājas atbilstību amatam. Šī ir jau otrā reize, kad inspekcija ar šādu aicinājumu vērsusies novada domē. Kompleksajās pārbaudēs inspekcija secinājusi, ka bāriņtiesa nav izpildījusi likumā noteiktos termiņus par aprūpes vai aizgādības tiesību pārtraukšanu. Bijuši arī trūkumi aizbildnības lietās. Uz Vecpiebalgu devās Vidzemes televīzija.

Komentāri

Kategorijas