Province. Sava pūra locītājas ()

Elita Astratova Talsos ir izveidojusi sava novada amatnieku rokdarbu salonu., kas apvienojis pāri par 30 audēju, adītāju, tamborētāju, pinēju un pērļotāju. Rokdarbniecēm tas ir ne tikai savs papildinājums budžetam, bet arī kopā sanākšana, lai padalītos savās prasmēs un iemaņās, iemācītos ko jaunu vai vienkārši – dotos kopīgās ekskursijās.
Komentāri

Kategorijas