Province. Mazās Lielās barikādes

1991.gada janvāra barikāžu laikā ļaudis sargāja ne tikai Augtāko un Ministru padomi, Latvijas Radio un Televīziju, sakaru centrāles un tiltus Rīgā. Uz savām barikādēm cilvēki stāvēja arī Kuldīgā. Varētu šķist, ka viņu barikādes nebija tik lielas, taču liels bija gars, pārliecība un sapņi par nākotnes brīvo Latviju.