100g kultūras. Nacionālie dārgumi

Noslēpumainais Poruks Gandrīz ikvienā mājā pie Ziemassvētku un Jaungada eglītes tiek skandēti jauki, sirsnīgi dzejolīši par balto sniedziņu un tīrām drānām, par labsirdību un dvēseles skaidrību, bieži nezinot, ka tā ir mūsu izcilā dzejnieka Jāņa Poruka dzeja, kas viņam tik labi padevusies un bijusi iztikas avots. Vēl Poruks mums ir Cibiņš un Pērļu zvejnieks. Diemžēl, ar to arī beidzas mūsu priekšstats par 20.gadsimta mijas patiesu Rietumeiropas dzejas pārstāvi latviešu literatūrā. Par Poruka dzīves un nāves noslēpumiem, par viņa dzīves krēslaino pusi savās hipotēzēs dalīsies literatūrzinātnieki: Janīna Kursīte un Viesturs Vecgrāvis, dzejniece Liāna Langa un psihoterapeits Viesturs Rudzītis. Raidījumu vada Arno Jundze.

Komentāri

Kategorijas