Vai mazās skolas paliks bez bibliotēkām?

Lielāks atalgojums un mazāka slodze. Jaunajā pedagogu atalgojuma modelī šāda shēma iecerēta arī skolu bibliotekāriem. Cerēt uz algas pielikumu gan varēs tikai lielajās skolās, bet mazajās lauku skoliņās, kur mācās mazāk par simt audzēkiem, bibliotekārs nemaz nav paredzēts. Ja šāds lēmums tiks pieņemts, Dobeles novadā bez savas bibliotēkas - un tātad arī bez mācību grāmatām - paliktu piecas no trīspadsmit mācību iestādēm. Turpina TV Spektrs.

Komentāri

Kategorijas