Dievkalpojums. Pārraide no Rīgas Jēzus ev.lut.baznīcas.

Komentāri

Kategorijas