Industrija

«Izpildīsim piecgades plānu pirms termiņa!», «Vairāk labu preču!», «Ekonomikai ir jābūt ekonomiskai!» Daudz bija patētisku lozungu padomju laikos, un visiem tiem bija jārada iespaids, ka sociālistikā saimniekošanas sistēma ir pārāka par kapitālismu. Visā PSRS tika celtas gigantiskas rūpnīcas, ap kurām pat izveidojās lielas pilsētas. Tikai viena nelaime — vienmēr kaut kas bija deficīts, veikalu plaukti kļuva tukšāki ar katru gadu, plauka «blata» sistēma.

Arī Padomju Latvijā ražošana tika attīstīta ar vērienu. Noslēgtajā PSRS ekonomiskajā sistēmā, kur nedarbojās tirgus likumi un nebija konkurences, dažu Latvijas ražošanas gigantu preces bija ļoti pieprasītas visā Padomju Savienībā. Taču straujā rūpniecības attīstība līdzi nesa negatīvas iezīmes — Latvijas dabas vide tika nesaudzīgi un nekontrolēti piesārņota. Lielajiem uzņēmumiem trūka darbaroku, strādnieki tika ievesti un ar šādu politiku plānveidīgi tika izmainīts Latvijas iedzīvotāju etniskais sastāvs.

Komentāri

Kategorijas