Sliktā stāvoklī esošie Latvijas tilti esot droši

Tikai 20 procenti no Latvijā esošajiem tiltiem vērtējami kā labā stāvoklī esoši. Visi pārējie ir vai nu apmierinošā, vai pat ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.
Kad beidzot tilti tiks savesti kārtībā tā, lai autovadītāji tiem droši var braukt pāri un vai šobrīd mēs neriskējam ar savām dzīvībām ikdienā šķērsojot tiltus, stāsta Uldis Birziņš.

Komentāri

Kategorijas