Rīdzinieka karte

Uzmini mīklu: 150 tūkstošiem cilvēku tas ir! Bet neviens nezina, ko ar to darīt? Nu - kas tas ir?
... tā ir daudzpieminētā Rīdzinieka karte. Īsts spoks - visi runā, gandrīz neviens nav redzējis.
Situāciju izmeklēt dodas Antra Leimane.

Komentāri

Kategorijas