Zinātniskās padomes sēde. Dokumentālā filma (12+)

0.0

 Ir 1950. gadu nogale, zinātniskās padomes sēdē satiekas mediķi, mākslinieki un padomju funkcionāri, lai kopīgi gatavotu atvēršanai jaunu muzeju. Diskusijas un strīdi svārstās mērogā starp ekspozīcijas ideoloģiju un grīdceliņu sagādāšanas grūtībām. Muzeja aizsācējs mirst, atklājas neizdarbības, muzeja atklāšanu turpina atlikt un iezogas izmisums. Jautājums par to, kas ir svarīgi, nodarbina daudzus, bet nav skaidrs, kurš zina labāk. Muzeja dibināšanas laika sanāksmju protokoli tiek vēlreiz atvērti 2023. gadā, tos izspēlē un apspriež muzeju direktori un aktieri. Ko nozīmēja atvērt jaunu muzeju padomju okupācijas pirmajās desmitgadēs? Ko nozīmē ar toreiz izveidoto muzeju sadzīvot tagad? Kas notiek ar ieceri, kas no personiskas kļūst par valstisku?

Latvija, 2024. Režisors: Toms Harjo