Limbažos modernizēta airēšanas starta sistēma

Lai sportisti gūtu panākumus, liela nozīme ir labiekārtotai treniņu videi. Jau vairākus gadus tāda nodrošināta airētājiem Limbažos, kur pieejama kvalitatīvākā 1000 metru distance Latvijā. Šogad modernizēta arī airēšanas starta sistēma, kas paver iespējas Limbažos rīkot starptautiska mēroga sacensības. Vairāk zina stāstīt Vidzemes kolēģi.

Komentāri

Kategorijas