Province. Karīnas viegluma sajūta

Var tikai pabrīnīties, pa kuru laiku Karīna Stivriņa to visu var dabūt gatavu. Ieguvusi trīs augstākās izglītības un ilgus gadus nostrādājusi par skolotāju, vienā jaukā dienā izdomājusi kļūt arī par diplomētu pavāru un jauno uzņēmēju. Iepretim viņas dzīvesvietai ilgus gadus nīkuļoja pamestais padomju laiku veikals. Izdemolētajai ēkai Karīna nolēma dot jaunu dzīvi un jaunu saturu, kur viņa varētu izpausties visos savos daudzajos talantos – gatavot ēst, lasīt izglītojošas lekcijas, rīkot konferences un meistarklases. Karīna viesiem arī labprāt uzdzied, jo apmeklētāji viņai nav nekādi klienti, bet gan ciemiņi. Tiesa, ieejot vecā veikala jaunajā veidolā, tā vien gribas iziet ārā, lai vēlreiz pārliecinātos, vai tiešām tu atrodies Krāslavas novada Kastuļinas pagasta Priežmalē vai kādās smalkās ārzemēs.  Runājot par sasniegto, Karīna tikai atsmej – ja ko dari ar viegluma sajūtu, tad tas nāk no Dieva un viss izdodas.