Ko atklāj Valsts kontroles veiktā finanšu revīzija

Valsts kontrole pērn veikusi finanšu revīzijas 26 iestādēs un sniegs plašāku informāciju par revīziju rezultātiem – proti, cik atbilstoši un efektīvi izdevies izlietot ministrijās un centrālajās valsts iestādēs dažādiem mērķiem piešķirto finansējumu. 
Kurās jomās iezīmējas nepilnības? Kā veicies ar līdzšinējo trūkumu novēršanu? Un vai situācija ar tēriņu izlietojumu un uzskaiti ir uzlabojusies vai pasliktinājusies? Par to jau  saruna ar Valsts kontrolieri Rolandu Irkli.