Lielās patiesības. Pareizticība: pievilcība un izaicinājumi

Ar ko cilvēkus piesaista pareizticība? Ar baznīcas rituālu un ideoloģiju? Kāpēc latvieši pievērsušies pareizticībai ne tikai cara laikos, bet arī mūsdienās? Kā Krievijas pareizticīgās baznīcas atbalsts Krievijas karam Ukrainā ietekmē cilvēku attieksmi pret pareizticību? Vai pasaulē mainīsies samēri un attiecības starp dažādiem pareizticības centriem? Par šiem jautājumiem runāsim ar pareizticību pieņēmušo latvieti Liesmu Kalvi un reliģiju pētnieku Ņikitu Andrejevu.