Lielās patiesības. Ko nozīmē būt kristietim?

Ko mūsdienu pasaulē nozīmē būt kristietim, būt piederīgam kristīgajai tradīcijai? Kādi ir kritēriji? Vai obligāti ir jāpieder kādai kristīgajai draudzei, regulāri jāapmeklē baznīca? Vai jābūt kristītam? Vai jāpārzina Svētie Raksti? Runāsim arī par kristietības vietu nākotnes sabiedrībā.