Krievijas agresijas dēļ Ukrainas IKP kritums - 29 %

Krievijas iebrukuma dēļ Ukrainas iekšzemes kopprodukts pērn samazinājās par 29,-2 procentiem. Nekādas atveseļošanā pazīmes nav vērojamas arī šogad.

      Ukrainas Ekonomikas ministrija informē, ka kritums ir par procentu mazāks, nekā tika prognozēts iepriekš. To noteica nedaudz labākie 4. ceturkšņa rezultāti, kā arī saskaņots valdības un parlamenta darbs. Ekonomikas stabilizācijā liela nozīme bija arī starptautisko partneru palīdzībai un augstai biznesa un iedzīvotāju pielāgošanās spējai. Tomēr par atveseļošanos ir pāragri runāt, un galvenais iemesls ir mājsaimniecību patēriņa samazināšanās. Cilvēki Krievijas agresijas apstākļos galvenokārt iegādājas tikai pirmās nepieciešamības preces un pakalpojumus. Eksperti arī norāda, ka turpina samazināties investīciju piesaiste, taču to daļēji kompensē biznesa un valsts piespiedu ieguldījumi alternatīvu enerģijas avotu iegādē un uzstādīšanā. Pozitīva loma bija vērienīgiem enerģētikas infrastruktūras objektu remontiem un sagrauto dzīvojamo māju un ceļu atjaunošanai, kas kļuva iespējama pateicoties starptautiskajai finanšu palīdzībai. Nākotnē uzlabot situāciju varētu uzņēmējdarbības atbalsta programmu paplašināšana.