Iebilst pret kailcirti Vilku kalna-Krievkalnu meža masīvā

Kurzemei un Ziemeļvidzemei raksturīgie senie skujkoku meži Zemgales auglīgajos līdzenumos sastopami daudz retāk. Tādēļ zemgaļi par savā reģionā atlikušajām mežu saliņām tur īpašu rūpi. Un ir ne pa jokam satraukti, pamanot, ka arī Dobeles pusē valstij piederošajā Vilku kalna-Krievkalnu mežā parādījusies kārtējā kailcirte un tiek plānotas vēl citas. Turklāt mežistrāde notiek teritorijā, kas ir īpaši aizsargājamu sugu dzīvotne. No Dobeles novada ziņo Ģirts Zvirbulis.