Gada vārds – “okupeklis”

Lai pievērstu uzmanību latviešu valodas lietojumam, jau divdesmito gadu Latvijā norisinās aptauja “Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens”, ko rīko Rīgas Latviešu biedrība kopā ar Latvijas Rakstnieku savienību. Par aizvadītā gada nevārdiem atzīti jēdzieni “sankcionēts” un “sankcionētās personas”, kas bieži tiek lietoti nevietā. Bet par gada vārdu – apzīmējums “okupeklis”. Turpina kolēģis Ģirts Zvirbulis.