Intervija ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktori Regitu Zeiļu

Lai stiprinātu sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu Latvijā, šogad līdz pat novembrim risināsies dažādas aktivitātes, ko vieno sauklis “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!”. Šo pasākumu ciklu ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar nozares organizācijām.
Vairāk par ieplānoto šajā sociālās uzņēmējdarbības gadā, kā arī šī „sabiedriski atbildīgā biznesa” iespējām un apgrūtinājumiem Latvijā – šorīt izvaicāsim Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktori Regitu Zeiļu.