Intervija ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju, Tieslietu padomes priekšsēdētāju Aigaru Strupišu

Pagājušā gada decembrī Tieslietu padome saņēma 924 tiesu darbinieku kolektīvo vēstuli par inflācijas ietekmi uz tiesu darbinieku atalgojumu. Nozare aicina valdību rast iespēju šajā gadā katrai tiesu darbinieku kvalifikācijas pakāpei noteikt proporcionālu darba algas paaugstinājumu vismaz 24% apmērā.
Tieslietu padomei esot vairāki ierosinājumi jaunajai nozares ministrei, lai kopīgiem spēkiem varētu stiprināt tiesu sistēmu. Un šorīt uz interviju esam aicinājuši Tieslietu padomes priekšsēdētāju, Augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu.