Austrālijā veterinārus māca aprūpēt savvaļas dzīvniekus

Austrālijas pilsētā Sidnejā īpašas programmas ietvaros veterinārārstus māca ārstēt savvaļas dzīvniekus. Faunas pārstāvju glābšana un dabas daudzveidības saglabāšanas nav iespējama arī bez plašākas sabiedrības iesaistes.

       Dzīvnieku atgriešana savvaļā ir patiešām svarīga no populāciju palielināšanas un ģenētiskās daudzveidības saglabāšanas viedokļa. Tas ir ļoti svarīgi, jo nodrošina, ka arī sabiedrība iesaistās mūsu dabas saglabāšanā.

    Projekta autori norāda, ka speciālistiem, pirmkārt, jāiemāca atpazīt dzīvniekus, kuriem iespējams palīdzēt un kurus jāiemidzina. Svarīgi jau no paša sākuma darīt visu iespējamo, lai izveseļojušos pacientus varētu atgriezt savvaļā. Tas ļauj padarīt darbu efektīvāku un ekonomēt resursus. Savukārt ievainotos un slimos dzīvniekus atrod un nogādā veterināriem vietējie iedzīvotāji. Austrālijā ir unikāla fauna, un daudzas sugas dzīvo tikai dažos šīs valsts apgabalos. To cik ekosistēma ir trausla un apdraudēta parādīja postošie 2019. un 2020. gada mežu ugunsgrēki. Saskaņā ar Pasaules Dabas fonda aplēsēm, toreiz gāja bojā vai tika pārvietoti trīs miljardi dzīvnieku.