Intervija ar Valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku

Kamēr top jaunā Ministru kabineta aprises, arī valdības deklarācijas tekstā iespējami papildinājumi un labojumi. Šodien tapušo deklarācijas variantu apspriedīs ar sociālajiem partneriem.
Valdības plāniem uzmanību pievērsuši arī iekšlietu dienestu vadītāji, norādot, ka svarīgākais ir sakārtot infrastruktūru un nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu. Uz interviju esam aicinājuši Valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku.