G7 valstis koordinēs kara noziegumu izmeklēšanu Ukrainā

7 industriāli attīstītākās jeb tā dēvētās G-7 valstis koordinēs Ukrainā pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanu. Vienošanās par to panākta tieslietu ministru sanāksmē Vācijas galvaspilsēta Berlīnē.

     Vācijas tieslietu ministrs Marko Bušmans pēc sarunām paziņoja, ka Krievijas pastrādāto zvērību Ukrainā izmeklēšana ilgs gadus vai gadu desmitus. Taču speciālisti būs labi sagatavoti un darbs tiks turpināts tik ilgi, cik nepieciešams. G-7 nodrošinās, lai katrā valstī būtu centrālais punkts starptautisku noziegumu izmeklēšanai, un tas palīdzēs valstīm un starptautiskām organizācijām efektīvi dalīties informācijā. Ministrs piebilda, ka seksuālās vardarbības upuru liecības jāfiksē tādā veidā, lai tās varētu iesniegt tiesā un cietušajiem nebūtu tās jāatkārto. Viņš arī atgādināja, ka šāda sanāksme sarīkota pirmo reizi, un Berlīnei līdz šim bijusi vadošā lomu citās valstīs pastrādāto kara noziegumu vaininieku tiesāšanā. Atgādināšu, ka G-7 grupā ietilpst arī ASV, Apvienotā Karaliste, Francija, Itālija, Japāna un Kanāda. Šajā sanāksmē piedalījās arī Starptautiskās Krimināltiesas īpašie prokurori, Vācijas federālais prokurors un Ukrainas tieslietu ministrs.