Ielas garumā. 13. janvāra iela

17./18.gs. mijā starp pilsētas nocietinājumu valni un aizbērto Rīdzenes upes gultni tika ierīkota Kārļa iela. Pēc vaļņu nojaukšanas Kārļa ielai 19.gs. beigās pievieno Pasta ielas daļu un tā izveidojas tagadējās 13. janvāra ielas trase. Nosaukumu ielai 1930. gadā piešķir sociāldemokrātiskā Rīgas dome, pieminot 1905. gada 13. janvāra notikumus Daugavmalā. Toreiz notiek strādnieku demonstrācijas dalībnieku sadursme ar policiju un armiju, kas prasa daudz upuru. Šos notikumus daudzus gadus pēta vēsturniece Līga Lapa un mums ir iespēja tos rekonstruēt.
Ielas trasi laika gaitā koriģēja gan dzelzceļa stacijas, gan autoostas attīstība, bet ielas bulvāra daļas apbūvi pamatīgi izmainīja Ulmaņa laikos, kad latviskās Rīgas cēlāji nojauca lielāko daļu viduslaiku ēku. Ieplānoto pieminekli vadonim Kārlim Ulmanim skvēriņā pie tramvaja sliedēm gan neuzcēla.