Kabiles mežā – nacionālās pretošanās kustības izziņas vieta

Lai stāstītu par vienu no svarīgākajām lappusēm Latvijas vēsturē, Kuldīgas novada Kabiles pagasta mežā izveidota nacionālo partizānu kustības izziņas vieta. Savulaik tur bijis Kabiles grupas priekšpostenis. Latvijas un Igaunijas kopējo militārā mantojuma karti šis objekts papildinās ne tikai ar ziņām par grupas centieniem atgūt Latvijas neatkarību, bet arī ar visas kustības vēsturi un iespēju sajust, kādi bija apstākļi, ilgus gadus uzturoties mežos.