Ielas garumā. Stopiņu novads

Stopiņu novads atrodas Pierīgā un ietver sevī deviņus ciemus. Pēdējos gados pilsēta nāk arvien tuvāk, un daudzas Dreiliņu ciema mājas jau pieder Rīgai. Mainījusies arī novada saimnieciskā darbība un vizuālais tēls, arvien vairāk lauksaimniecības zemju atvēlot privātai apbūvei. Ulbrokas bibliotēkas rosināti, stopiņieši izveidojuši savu kultūras kanonu. Tajā ietverts gan Līgo parks ar tēlnieka Ulda Sterģa akmenī iekaltajām latvju rakstu zīmēm, gan novada tautas tērps un 37 metrus garā josta. Arī kultūrvēsturiski nozīmīgajām mājām ierādīta goda vieta novada dzīvē: Dzejas dienās ik gadu pulcējas Pētera Brūvera dzimtajos «Kalējos», bet Muzeju naktī un Kultūras mantojuma dienās likteņstāsti šķetināti «Būmaņos», «Brasliņās»un «Akācijās».