Nacionālie dārgumi.100 g kultūras

Rakstnieks un tulkotājs Dzintars Sodums. Vairāk nekā 60 gadus dzīvodams trimdā, rakstnieks un tulkotājs Dzintars Sodums saglabāja latvietību līdz sirds dziļumiem. Viņš savu dzīvi veltīja latviešu valodas un literatūras saglabāšanai. Padomju laikā nelegālās kopijās Dzintara Soduma tulkotais 20. gadsimta literārais šedevrs - Džeimsa Džoisa “Uliss” - kļuva par sava laika intelektuāļu literāro sazvērestību. Soduma tulkotais Hermaņa Heses un divi Džeimsa Džoisa darbi uzstādīja augstu profesionālisma latiņu citiem tulkotājiem. Savās lugās, bet jo īpaši dzejā, viņš bija formas novators. Visi nozīmīgākie Soduma literārie darbi tapuši trimdā, taču tie personiski stāsta par Latvijas vēsturi. Rakstnieks un tulkotājs atgriezās Latvijā savas dzīves izskaņā, ar rakstnieces un viņa literārā matojuma pētnieces Noras Ikstenas gādību, dzīvodams viņas Ikšķiles mājā. Vēl sakopojis spēkus, viņš uzrakstīja savu pēdējo romānu par Amerikas dzīvi - “ Viņpusē”. Apliecinot cieņu personībai un talantam, šogad jau ceturto gadu tiks pasniegta Dzintara Soduma balva latviešu literatūrā.