Arodskolu beidzēji meklē darbu ārzemēs

Vai mūsu arodskolas kļūst par profesionāļu kalvi ārvalstu darba tirgum? Arvien vairāk jauniešu uz profesionālās izglītības iestādēm dodas ar mērķi pēc iespējas ātrāk iegūt diplomu, lai tūlīt pēc skolas beigšanas dotos uz ārzemēm, kur nereti viņus jau gaida nākamie darba devēji. Ar šo realitāti nākas saskarties arī Ērgļu profesionālajā vidusskolā, kur pedagogi apzinās, ka daļu jauniešu viņi gatavo citu zemju uzņēmējiem. Problēmu devās pētīt
kolēģi no Vidzemes televīzijas.

Komentāri

Kategorijas