Polijas AT: žurnālistiem jāļauj strādāt robežzonā

Žurnālistiem un Sarkanajam Krustam jādod piekļuve Baltkrievijas robežai Polijā. Tā atzinusi Polijas Augstākā tiesa, kas izskatīja sūdzības par to, ka Baltkrievijas īstenotā hibrīduzbrukuma laikā, kad migranti cenšas šķērsot Polijas robežu, žurnālistiem un humānās palīdzības sniedzējiem ir aizliegts strādāt pierobežas zonā. Tiesa norāda, ka Sarkanajam Krustam ir tiesības sniegt palīdzību jebkurā Polijas daļā, un Polijas konstitūcija garantē brīvību vākt un izplatīt informāciju. Un nav nekāda pamata uzskatīt, ka žurnālisti apdraud Polijas veiktos pasākumus robežkrīzes laikā. Vairāk no Polijas ziņo Odita Krenberga.
Komentāri

Kategorijas