Iznāk «Latvieši un Latvija» četros sējumos

Latvijas enciklopēdija -- tā akadēmiķis Jānis Stradiņš nosauca akadēmisko rakstu krājumu "Latvieši un Latvija" tā atvēršanas svētkos. Četros sējumos apkopoti Latvijas izcilo zinātnieku un dažādu speciālistu raksti par Latvijas veidošanās priekšvēsturi, tās pastāvēšanas grūtībām un arī mūsu tautas izglītību, zinātni un kultūru.

Komentāri

Kategorijas