Vienojas par ES budžeta aprisēm

    Eiropas Savienības Padome un Eiropas Parlaments vienojušies par bloka nākamā gada vispārējo budžetu. Lēmums paver ceļu Eiropas Komisijas izstrādātā dokumenta apstiprināšanai. 

     2022. gada budžeta kopējās saistības ir apmēram 169 pusi miljardi eiro, bet plānotie maksājumi – 170 ar pusi miljardi eiro, jeb vairāk nekā viens procents no savienības kopējiem ienākumiem. Tajā iekļautas jaunās daudzgadu finansēšanas shēmas tuvākajiem 7 gadiem kuru mērķis ir veicināt ekonomikas atveseļošanu, kā arī atbalstīt zaļo un digitālo pāreju. Budžets arī paredz nepieciešamo finansējumu ārkārtas situācijām, kā arī jaunajiem izaicinājumiem veselības, ekonomikas un migrācijas jomās. Eiropas Parlamenta pārstāvji norāda, ka diskusiju gaitā dažādām prioritātēm izdevies iegūt papildu gandrīz 480 miljonus eiro. Piemēram pētniecības programmai “Apvārsnis Eiropa” tiks piešķirti vēl 100 miljoni eiro, bet vides un klimata pasākumu programmas “Life” papildinājums būs 47 ar pusi miljoni eiro. 

Komentāri

Kategorijas