“Skitu zeltu” atdos Ukrainai

Nīderlandes apelācijas tiesa apstiprinājusi zemākās instances tiesas spriedumu par Krimas pussalā atrastas senlietu kolekcijas

nodošanu Ukrainai. Starp tām ir arī senās leģendārās skitu tautas radīti zelta izstrādājumi. 

Komentāri

Kategorijas