Līdz gada beigām jāreģistrē un jāsakārto “sirsniņmājiņas”

Līdz gada beigām visām sirsniņmājiņām un citām decentralizētajām tualetēm jābūt reģistrētām un sakārtotām atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem, kas stājās spēkā jau 2017. gadā. Lai gan reģistrācija sākta visās pašvaldībās, iedzīvotāju aktivitāte daudzās pašvaldībās esot zema un, visticamāk, līdz noteiktajam termiņam uzdevums pilnībā netikšot izpildīts.
Komentāri

Kategorijas