12 elementi ainavā

Piekrastes kāpas ir specifiska dabas pasaule, kas pastāvēja ciešā saistībā un atkarībā no zvejnieku dzīves veida. Ja kāpās nav dabisku traucējumu, ko rada vējš, viļņi, uguns vai cilvēka darbība, tad tās pāraug ar sūnu un mežu. Šodien Oskars vairs nestumj laivu jūrā un neķer lašus, Oskars tagad pūķo vai skrien baso pēdu maratonu. Kā tas ietekmē piekrastes dabas pasauli?