Kas sāpēja dzejniekam Jānis Ziemeļniekam?

“Cepuri cel smiedams,

Katrs ceļš ir labs;

Ej, pa kuru iedams,

Visur priekšā kaps.”

  Tā rakstīja par romantisko sapņotāju sauktais dzejnieks Jānis Ziemeļnieks, kurš pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem apgūt kurpnieka un aptiekāra profesijas, sāka strādāt Strenču fotodarbnīcā par fotogrāfa mācekli, paralēli sākot rakstīt dzeju. Benjamiņu dzimtai piederošajos laikrakstos “Jaunākās ziņas” un “Atpūta” iznāca viņa pirmie dzejas krājumi: “Nezināmai” un “Aizejošais”. Komponists Juris Kulakovs ieskaņojis dziesmu ciklu “Ētera odējs” ar Jāņa Ziemeļnieka vārdiem.

Komentāri

Kategorijas