Apkopoti 16.-18. gadsimta policijas nolikumi

Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu policijas nolikumi 16.-18. gadsimtā. Tas ir jaunākais Nacionālā arhīva izdevums, kas ļauj iepazīties ar kārtības noteikumiem, kādi bija raksturīgi agro jauno laiku vāciski runājošajai telpai un bija paredzēti “labas kārtības” un “pareizas uzvedības” regulēšanai pilsētās. Bilingvālajā izdevumā ir iekļauti ne tikai nolikumi, bet arī zinātniskie ievadi. Plašāk Ievas Benefeldes sižetā.