12 elementi ainavā

Daugavas senleja. Viena no zināmākajām teiksmām par Staburagu vēsta par meitu, kuras līgavainis noslīcis zvejodams Daugavā. Viņa, to redzēdama, sastingusi un pārvērtusies par radzi, tikai bēdu asaras aizvien turpinājušas ritēt. Fantastiski skaists, vairākus desmitus kilometrus garš upes kanjons, ar trīsdesmit metrus augstām dolomīta klintīm, bagātu augu valsti, kas jau piecdesmit gadus ir appludināts. Zudusī Daugava atmiņu stāstos un filmās.